บทความของ tac_prosmes

บทความของ tac_prosmes

123 รายการ
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2557-08-22
1518 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2557-08-21
1594 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2557-08-21
1489 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2557-08-21
1395 ผู้เข้าชม

FAQ

โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2557-08-21
1524 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2557-08-20
หลายปีที่ผ่านมาโปรซอฟท์มีรายได้จากการจำหน่ายซอฟท์แวร์บัญชี WINSpeed โดยมีสัดส่วนยอดขายประมาณ 90 % จากรายได้รวมของบริษัท เราได้ทิ้งโอกาสที่จะสร้างยอดขายเป็นจำนวนมากกับธุรกิจ SME ถึงเวลาแล้วที่โปรซอฟท์จะต้องมุ่งมั่น ทุ่มเทเพื่อสร้างยอดขายโปรแกรมบัญชี myAccount ผ่าน บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด โดยเปิดโอกาสให้ สำนักงานบัญชีทั่วประเทศเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยโปรซอฟท์ถือหุ้น 30% ส่วนสำนักงานบัญชีทั่วประเทศถือหุ้น 70%
745 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2557-08-20
เมื่อสำนักงานบัญชีทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นฝ่ายขาย โปรซอฟท์ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริการลูกค้า ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้า SME ทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์จากการได้ใช้ซอฟท์แวร์ของเราอย่าง แน่นอน ผมตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะพัฒนาโปรแกรมบัญชี สำนักงานบัญชียุคใหม่ ให้สำนักงานบัญชีทั่วประเทศได้ใช้ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี myAccount ที่ลูกค้า SME นำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
532 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2557-08-20
ผมเกิดมากับอาชีพนักบัญชี เคยเปิดสำนักงานบัญชีมาก่อนที่จะมาทำโปรซอฟท์ เจ้าของสำนักงานบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากชนชั้นกลาง เป็นคนต่างจังหวัด ไม่ได้เกิดจากตระกูลที่ร่ำรวย ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อเขามาถือหุ้นใน บริษัท ไทย แอคเคาท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จะทำให้สำนักงานบัญชีมีเทคโนโลยีที่ดีนำไปพัฒนาสำนักงานของตนเองและนำไปพัฒนาลูกค้าของตนเอง ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายรายได้ส่วนหนึ่งก็จะกลับมาตอบแทนสู่สำนักงานบัญชีอย่างแน่นอน
631 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2557-08-20
เราจะสร้างชุมชนของคนบัญชีให้เกิดขึ้นทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้องกัน เราจะทำให้เกิดความแตกต่างให้เกิดขึ้นในแวดวงสังคมของคนบัญชี โดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบต่อกันและกัน ซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มสร้างสังคมนักบัญชีผ่านทาง Facebook โดยใช้ชื่อ บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบัญชีร่วมแรงและแบ่งปัน
698 ผู้เข้าชม
โดย : 
|
โพสต์เมื่อ : 
2557-08-20
หากคุณเป็นคนที่ต่อสู้ มุ่งมั่น ขยัน อดทน เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตวิญญาณที่ไม่เคยยอมแพ้ มีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีไปพัฒนาหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ ผมเชื่อว่าคุณสามารถทำสำนักงานบัญชีให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ผมและทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจยินดีให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณได้อย่างแน่นอน
796 ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์