สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า

สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า

  

สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า 

เป็นพนักงานบัญชี

 • รับเอกสารบันทึกบัญชี ณ สำนักงานบัญชี
 • นำส่งภาษี แทนลูกค้า
 • จัดทำงบการเงินปีละครั้ง

เป็นสมุห์บัญชี
 • บันทึกรายการเบื้องต้น ณ สถานประกอบการของลูกค้า โดยพนักงานของลูกค้า
 • สำนังานบัญชีมีหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของรายการที่บันทึก
 • ใช้โปรแกรมบัญชีเดียวกัน
 • ติดต่อสื่อสารโดยระบบสารสนเทศ (IT)
 • ลูกค้าส่งภาษีเองหรือสำนักงานบัญชีทำแทนก็ได้
 • จัดทำงบการเงินรายไตรมาส รายปี
เป็นผู้จัดการบัญชี
 • มีหน้าที่เหมือนสมุห์บัญชี
 • จัดทำงบประมาณรายได้ - รายจ่าย
 • จัดทำแผนภาษีให้ผู้ประกอบการ
 • จัดทำระบบควบคุมภายในองค์กร
 • เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารของผู้ประกอบการ
 • จัดฝึกอบรมให้พนักงานของผู้ประกอบการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี
 • จัดทำงบรายเดือน รายไตรมาส และรายปี


ที่มา : คุณสุรศักดิ์  จารุวรรณสถิต  บริษัท ศักดิ์การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
 1893
ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์