myAccount สำนักงานบัญชี

myAccount สำนักงานบัญชี

วัตถุประสงค์

สามารถโอนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล (Database) ที่ใช้โปรแกรม myAccount ด้วยการ Import ข้อมูลจาก Databaseหนึ่ง ไปยังอีก Database หนึ่ง เพื่อรองรับการปรับปรุงข้อมูล , แก้ไข และเพิ่มความสะดวกกับการใช้งานของ User มากขึ้น ระบบที่สามารถใช้หน้าจอ Import & Export ข้อมูล ได้แก่ ระบบขาย SO ,ระบบลูกหนี้ AR , ระบบซื้อ PO, ระบบเจ้าหนี้ AP และ ระบบบัญชี GL

สำหรับสำนักงานบัญชี เพื่อการวางแผนภาษีซื้อ และ ภาษีขายได้

การเลือกใช้ Database ที่ดีและ Database ที่ดีมีคุณสมบัติอย่างไร

การทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้บุคลากรอย่างจำกัด

แนะนำคุณสมบัติการทำงานของแต่ละระบบ เช่น ระบบซื้อ-ขาย ,ระบบรับ-จ่ายชำระ,ระบบเช็ค-ธนาคาร ,ระบบควบคุมสต๊อกสินค้า,ระบบบัญชี-ภาษี,ระบบเงินสดย่อย-เงินทดรองจ่าย และระบบงานต่างๆรวม 20 ระบบใน myAccount

แสดงวิธีการทำบัญชีแบบอัตโนมัติ (Accounting Automation) เพื่อลดขั้นตอนในการทำงาน

แสดงการเชื่อมโยงแบบอัตโนมัติของโปรแกรมบัญชี myAccount

เทคนิคการทำบัญชีโดยไม่ต้องบันทึกบัญชีซ้ำซ้อนกับลูกค้าของคุณ ในเมื่อลูกค้าก็บันทึบัญชี(เปิดบิลขาย) อยู่แล้ว ทำไมต้องมาคีย์ข้อมูลซ้ำอีก มีโปรแกรมอะไรที่จะโหลดข้อมูลจากเครื่องของลูกค้าโดยไม่ต้องใช้พนักงาน Messenger (ช่วยประหยัดเงินสุดๆ)

กลยุทธ์การทำบัญชีโดยใช้พนักงานน้อยที่สุด (แต่ทุกคนมีความสุข)

ลูกค้าส่งเอกสารวันที่ 14 แต่เราต้องส่ง ภ.พ. 30 วันที่ 15 จะทำอย่างไรดี? โดยไม่ต้องไปบันทึก Vat ที่ Excel แต่อยากบันทึกในโปรแกรมบัญชีเหมือนกับบันทึกที่ Excel โดยให้โปรแกรมบันทึกเดบิท เครดิตให้โดยอัตโนมัติ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาบันทึกบัญชีอีกรอบ (Work สุดๆ)

บันทึกบัญชีแบบมี Vat และไม่มี Vat จะต้องทำอย่างไร?

Tip และเทคนิคการบันทึกบัญชีแบบเร็ว ช่วยประหยัดเวลาการลงบัญชี

ทำบัญชีด้วยซอฟท์แวร์อย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

myAccount กับงบการเงินที่สำนักงานบัญชีต้องใช้เช่น งบทดลอง รายการปรับปรุง (ตัวเลขในการวางแผนภาษี) งบทดลองหลังปรับปรุง งบกำไรขาดทุนและงบดุล เป็นต้น 

ระบบ Security ของซอฟท์แวร์ที่ดีต้องมีอะไรบ้าง? Security ไม่ดีมีความเสี่ยงอย่างไร?

เคล็ดลับการป้องกันไวรัสโดยวิธีประหยัด

 

Benefic ที่โดดเด่น สำหรับผู้ทำบัญชี และ สำนักงานบัญชี

สำหรับผู้รับทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและการปรับปรุงข้อมูลได้อย่าง รวดเร็ว โปรแกรมรองรับการโอนข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล (Database) เช่น การ Export ข้อมูลซื้อ-ขาย จาก Database หนึ่งแล้ว Import เข้าอีก Database

นอกจากจะรองรับการ Import-Export ข้อมูลรายวันซื้อ-ขาย,รับ-จ่ายชำระแล้ว ยังสามารถโอนข้อมูลที่บันทึกรายการวัน GL ได้เพื่อรองรับการบันทึกปรับปรุงข้อมูล GL หรือเน้นเฉพาะกับผู้รับทำบัญชีเฉพาะ GL อย่างเดียวเพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนระหว่างลูกค้าและผู้รับทำบัญชี ที่สามารถแก้ไขและโอนข้อมูลที่ปรับปรุงมายังฐานข้อมูล (Database) ที่ลูกค้าใช้งานอยู่ปัจจุบันได้ทันที โดยลูกค้าไม่ต้องหยุดการทำงาน ซึ่งเพิ่มความสะดวกกับการใช้งานของ User มากขึ้น

โปรแกรมสามารถ Import & Export ข้อมูล ได้แก่ ระบบขาย SO ,ระบบลูกหนี้ AR , ระบบซื้อ PO, ระบบเจ้าหนี้ AP และ ระบบบัญชี GL โดยที่ไม่ต้องมาเสียเวลาบันทึกบัญชีซ้ำซ้อนกับลูกค้าของคุณ และยังสามารถที่จะเลือก Export ข้อมูลเป็นช่วงวันที่ หรือช่วงเอกสารได้อีกด้วย หรือหากสำนักงานบัญชีรับทำสต็อกสินค้าให้กับลูกค้า การ Import รายการซื้อ-ขาย ก็จะมีผลกับการเพิ่ม-ลดสต็อกสินค้าให้อัตโนมัติทันที

มีความสามารถพิเศษในการวางแผนภาษี โดยรองรับรูปแบบภาษีได้อย่างครบถ้วน เช่น, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีซื้อเฉลี่ย, การกำหนดงวดภาษียื่นเพิ่มเติม และขอคืนไม่ได้ เป็นต้น โดยสามารถวางแผนการบันทึกรายการภาษีซื้อ,ขาย ล่วงหน้า-ย้อนหลัง

สำหรับธุรกิจบริการ ซึ่งจะมีภาษีไม่ถึงกำหนดชำระ สำหรับงานด้านบริการจะถือว่าภาษียังไม่เกิดขึ้นจริง และโปรแกรมจะกลับภาษีไม่ถึงกำหนดชำระให้อัตโนมัติเมื่อบันทึกรับใบกำกับภาษี ซึ่งช่วยให้ท่านวางแผนภาษีได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถปริ้นท์แบบฟอร์มรายงานภาษีต่าง ๆ ออกจากโปรแกรมได้

หากลูกค้าส่งเอกสารวันที่ 14 แต่เราต้องส่ง ภ.พ. 30 วันที่ 15 จะทำอย่างไรดี? โดยไม่ต้องไปบันทึก Vat ที่ Excel แต่อยากบันทึกในโปรแกรมบัญชีเหมือนกับบันทึกที่ Excel โดยให้โปรแกรมบันทึกเดบิท เครดิตให้โดยอัตโนมัติ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาบันทึกบัญชีอีก โปรแกรมจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ที่รับทำบัญชีอย่างท่าน โดยเพิ่มระบบปรับปรุงภาษีมูลค่าเพิ่มแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมีผลกับรายงานภาษีทันที และ Post เข้าบัญชีแยกประเภทได้

การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ สำหรับผู้รับทำบัญชีและสำนักงานบัญชี ที่มีลูกค้ารายใหม่ๆ สามารถที่จะสร้างฐานข้อมูลใหม่ได้อย่างรวดเร็ว พร้อม Add Profile พร้อมใช้งานโปรแกรมได้ทันทีในครั้งเดียว


ปกติผู้รับทำบัญชีจะมีฐานข้อมูลลูกค้าหลายบริษัท โปรแกรมมีหน้าจอที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ท่านในการ Backup ฐานข้อมูลได้ทีละหลาย ๆ ฐานข้อมูลพร้อมกัน ซึ่งง่ายและสะดวกกับการทำงานของ User โดยไม่ต้องมีฝ่าย Technical

 3502
ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์