สำนักงานบัญชีร่วมแรงและแบ่งปัน

" สำนักงานบัญชีร่วมแรงและแบ่งปัน "

จากแนวความคิด ที่อิงโมเดลมากจากธนาคารคนจน ของ มูฮัมหมัด ยูนุส ชาวบังคลาเทศ ผู้ก่อตั้งธนาคารคนจน เป็นคนแรกของโลก รวมถึงโมเดล "ธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน" ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบจาก "ธนาคารคนจน" ที่นำมาปรับใช้ก่อนหน้านี้ ทำให้เกิดแนวความคิดที่ต้องการซอฟท์แวร์ดีๆ ที่ทำขึ้นสำหรับ "สำนักงานบัญชี" โดยเฉพาะ และจากโมเดลนี้เอง.....อ่านต่อ

บทความแนะนำ

การจัดทำงบทดลองมีประโยชน์ดังนี้ 1. เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีคู่หรือไม่ ซึ่งหากพบว่าไม่ถูกต้องจะได้ทำการแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างทันท่วงที 2. ข้อมูลในงบทดลองจะถูกใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงิน ซึ่งได้แก่งบกำไรขาดทุน และงบดุล เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ 3. ข้อมูลในงบทดลองจะถูกใช้เป็นข้อมูลในปรับปรุงบัญชี และปิดบัญชี เมื่อสิ้นงวดระยะเวลาบัญชีของกิจการ
ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และรายจ่ายของกิจการที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน ส่วนใหญ่สามารถใช้หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีเช่นเดียวกับระบบบัญชีการเงินของภาคธุรกิจที่ใช้เกณฑ์คงค้างเพื่อให้การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตรงตามงวด และใช้เกณฑ์เงินสดกรณีที่รายรับและรายจ่ายมีความไม่แน่นอน ไม่เกิดขึ้นเป็นประจํา และไม่มีสาระสําคัญ แต่มีรายรับและรายจ่ายบางรายการที่องค์กรไม่แสวงหากําไรจะต้องมีการปรับวิธีการบันทึกบัญชีในการรับรู้รายได้

Success Story

"บริษัทของเรากำลังมองหา โปรแกรมบัญชีที่จะนำมาใช้ในการลด ขั้นตอนต่าง ๆ อยู่แต่ก็ไม่มีข้อมูลที่น่าสนใจ จนบริษัทเราได้รับคำแนะนำจากบริษัทลูกค้าและผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่นๆ แนะนำให้ใช้โปรแกรมบัญชี myAccount เมื่อเราได้ทำการศึกษาข้อมูลตามที่ได้แนะนำมา ก็ตกลงที่จะเลือกใช่โปรแกรมบัญชี myAccount "

โปรแกรมบัญชี myAccount โปรแกรมเงินเดือน HR-Pro

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์