Awards & Standards

Awards & Standards


   รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555
   ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ประจำปี 2555”
   จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 

   Microsoft Gold Certified Partner
 
      วิสาหกิจกรณีศึกษาดีเด่น
   วิสาหกิจกรณีศึกษาดีเด่น จากสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ( TMA )
   ในโครงการ ITB ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 
   ISO/IEC 29110
   ได้รับการรับรองความสามารถในกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน
   ISO/IEC 29110 Basic VSE Profile จาก มูลนิธิสถาบันเพื่อพัฒนานวัตกรรม
 
   TQS
   ได้รับรางวัลคุณภาพมาตรฐาน TQS ( Thailand Quality Software )
   จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งประเทศไทย
 

   
 
   ISO
   รางวัลระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐานการบริการ ISO 9001 : 2000
 

   Software Yes
   ได้รับตราสัญลักษณ์ Software Yes จากสมาคมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ไทย
 
โพสต์เมื่อ :
2557-07-28
โดย :
 1573
ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์