บทความภาษีอากร

บทความภาษีอากร

4 รายการ
ถึงแม้กรมสรรพากรจะยังไม่ใช้การบังคับให้จัดทำก็ตาม แต่ให้ผู้ประกอบการสมัครใจเข้าร่วมโครงการเอง แต่นั่นหมายถึงหลักการตรวจสอบภาษีแบบใหม่ที่สรรพากรใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจ
973 ผู้เข้าชม
ตอบคำถามสำหรับข้อสงสัย เมื่อมาตรฐานกำหนดให้ต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือและประมาณอายุการใช้งาน
9015 ผู้เข้าชม
สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ท่านจะเห็นรูปแบบหน้าตางบการเงินเปลี่ยนไปจากปีก่อนบ้าง ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะเชื่อว่านักบัญชีส่วนใหญ่ทราบดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบงบการเงินให้เป็นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง "รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554"
3200 ผู้เข้าชม
การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรแนวใหม่ ของกรมสรรพากร หมายถึง กระบวนการกำกับดูแลการเสียภาษีอากร โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสมัครใจ ในการเสียภาษีอากรของผู้เสียภาษีอากรและผู้นำส่งภาษีอากรให้ถูกต้องและครบถ้วน ตั้งแต่ช่วงก่อน การยื่นแบบแสดงรายการ
1489 ผู้เข้าชม
6442 ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์