• หน้าแรก

  • Blog

  • รากฐานที่ควรรู้ สู่ถนนแห่งผู้สอบบัญชี

รากฐานที่ควรรู้ สู่ถนนแห่งผู้สอบบัญชี

  • หน้าแรก

  • Blog

  • รากฐานที่ควรรู้ สู่ถนนแห่งผู้สอบบัญชี

รากฐานที่ควรรู้ สู่ถนนแห่งผู้สอบบัญชี

20 รายการ
นักบัญชีทั่วไปยอมรับในมาตราฐานของการบัญชี ซึ่งบ่งบอกถึงกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี แต่เดิมมาตราฐานการบัญชีของไทยพัฒนาและอ้างอิง จากมาตราฐาน APB หรือ FASB ของสมาคมนักบัญชีแห่งอเมริกา ต่อมาคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ...
1956 ผู้เข้าชม
การเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) ควรต้องรู้ข้อบังคับของ ก.บช.ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.)...
672 ผู้เข้าชม
การประกอบกิจการดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม...
669 ผู้เข้าชม
นักบัญชีกับสรรพากรเป็นของคู่กัน นักบัญชีจะดำเนินการเกี่ยวกับภาษีอากร ก็จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมสรรพากร ด้วยเหตุนี้ จึงจำเป็นต้องติดต่อสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ ซึ่งในปัจจุบัน...
2149 ผู้เข้าชม
เมื่อกล่าวถึงนักบัญชี ทุกคนคงนึกถึงคนที่ต้องทำงานคลุกคลีอยู่กับตัวเลข และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางการเงิน ของบริษัทเป็นคนที่มียึดมั่นในหลักการ และทำตามขั้นตอนที่เป็นแบบแผนอยู่ตลอดเวลา สำหรับผู้...
725 ผู้เข้าชม
บางครั้งผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการอาจจะเกิดข้อข้องใจในการวางระบบบัญชีและการควบคุม ภายในว่าการวางระบบบัญชีจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรต่อกิจการ หรือก่อนที่จะทำการวางระบบบัญชีควรจะคำนึงถึงอะไรบ้าง เมื่อวางระบบแล้วควรจะได้อะไรบ้าง ต่อไปนี้...
1041 ผู้เข้าชม
จะใช้เป็นหลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่ายกับต้นสังกัด หรือเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อขายสินค้าและความเป็นเจ้าของสินค้า ในกรณีที่มีบริการลูกค้าหลังการขาย หรือเป็นหลักฐานในการขอรับคืนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม...
688 ผู้เข้าชม
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม...
965 ผู้เข้าชม
ภายใต้หลักการที่ว่าการจัดทำบัญชีให้ถูก ต้องครบถ้วนตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสะท้อนผล การดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของกิจการได้ จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า มีนิติบุคคลจำนวนมากที่ใช้บริการสำนักงานบัญชีในการจัดทำบัญชีและงบการเงิน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพิจารณาแล้ว...
683 ผู้เข้าชม
จะมีใครสักกี่คนที่รู้ที่มาของความหมายการบัญชีอย่างแท้จริง ซึ่งมีการค้นพบหลักฐานว่า การบัญชีเกิดขึ้นมากว่า 4,000 ปีแล้ว สมัยนั้นได้มีการจัดทำบัญชีสินค้า บัญชีค่าแรง และค่าภาษีอากรในเมโสโปเตเมีย หลังจากนั้น คริสต์ศตวรรษที่ 14 พ่อค้าชาวอินตาเลี่ยนได้พัฒนาระบบบัญชีคู่ใช้เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เขาคิดขึ้นมานั้นไม่ได้รวบรวมไว้ จนกระทั่ง...
1364 ผู้เข้าชม
4951 ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์