การบันทึกบัญชีรายการรับรู้รายได้และรายจ่าย

การบันทึกบัญชีรายการรับรู้รายได้และรายจ่าย

 

ในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และรายจ่ายของกิจการที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่จัดตั้งโดยภาคเอกชน ส่วนใหญ่สามารถใช้หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีเช่นเดียวกับระบบบัญชีการเงินของภาคธุรกิจที่ใช้เกณฑ์คงค้างเพื่อให้การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตรงตามงวด และใช้เกณฑ์เงินสดกรณีที่รายรับและรายจ่ายมีความไม่แน่นอน ไม่เกิดขึ้นเป็นประจํา และไม่มีสาระสําคัญ แต่มีรายรับและรายจ่ายบางรายการที่องค์กรไม่แสวงหากําไรจะต้องมีการปรับวิธีการบันทึกบัญชีในการรับรู้รายได้ให้เหมาะสมกับองค์กรซึ่งจะแตกต่างไปจากธุรกิจทั่วไป โดยได้แก้รายการดังต่อไปนี้

1. รายได้ค่าบำรุงสมาชิก กรณีที่องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรมีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในกรณีที่เป็นค่าสมาชิก ถ้าองค์กรบันทึกเป็นรายได้รับล่วงหน้าทั้งจํานวนเวลาปรับปรุงรายการตอนสิ้นปีอาจทําได้ไม่ถูกต้องเนื่องจากไม่สามารถคาดเดาได้ว่าสมาชิกจะมีอายุยืนยาวเท่าไร ดังนั้นควรใช้เกณฑ์เงินสดในการบันทึกบัญชีรับรู้รายได้ดังกล่าว


2. รายได้จากเงินอุดหนุนระยะยาว ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทุกปี โดยไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะต้องได้รับการสนับสนุนทุกๆ ปี องค์กรควรบันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์เงินสด


3. รายการสินค้าและวัสดุ ที่องค์กรแสวงหาผลกําไรได้จัดซื้อมา ถ้ากรณีมีมูลค่าไม่มากอาจบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งจํานวนในงวดนั้น แต่ถ้ามีมูลค่ามากควรบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อได้รับมาในงวดนั้น แล้วค่อยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการใช้จริงบทความโดย : softbizplus.com
ประกาศบทความโดย : 
 http://www.tacthai.com
 2621
ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์