สำนักงานบัญชียุคใหม่...คืออะไร

สำนักงานบัญชียุคใหม่...คืออะไร
สำนักงานบัญชียุคใหม่...คืออะไร
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป สรรพากรเริ่มใช้แนวคิดในการจัดเก็บภาษี ระบบ Pre-Assessment Agreement (PAA) คือ การดำเนินการเพื่อให้การคำนวณภาษีอากรที่ต้องเสีย หรือนำส่ง และการปฏิบัติหน้าที่ทางภาษีอากรเป็นไปโดยถูกต้องครบถ้วนตามที่ทางกฏหมายกำหนด ตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนยื่นแบบแสดงรายการ ทำให้ต้องจัดทำบัญชีให้ทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้ต้องได้รับความร่วมมือในการจัดทำบัญชีจากผู้ประกอบการและสำนักงานบัญชี คือ ต้องใช้โปรแกรมเดียวกันผ่านระบบ Software Online บันทึกรายการเบื้องต้น โดยพนักงานของผู้ประกอบการ เช่น รายการขาย รายการซื้อ รายการรับชำระเงิน รายการจ่ายเงิน สต๊อกสินค้า เป็นต้น
ฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง สำนักงานบัญชีในอนาคตอันใกล้นี้ต้องจัดทำบัญชีโดยรบบ Software Online และโอนข้อมูลมาตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องก่อน แล้วโอนข้อมูลที่ถูกต้องกลับไปยังผู้ประกอบการ
ปัจจุบันนี้ได้มีโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือ "TAC" หรือ บริษัท ไทยแอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด 
     
"เรามาร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสำนักงานบัญชีให้เดินก้าวสู่ "สำนักงานบัญชียุคใหม่" กันเถอะ


ที่มา : คุณสุรศักดิ์  จารุวรรณสถิต  บริษัท ศักดิ์การบัญชีและที่ปรึกษา จำกัด
 1842
ผู้เข้าชม

ข่าวสารและกิจกรรม

ธุรกิจสำนักงานบัญชีในประเทศไทย ส่วนมากจัดทำบัญชีและภาษีโดยนำเอกสารประกอบการจัดทำบัญชีมาจากลูกค้ามาบันทึกบัญชี และจัดเก็บเอกสารไว้ที่สำนักงานบัญชีของตนเอง พร้อมทั้งบริการนำส่งภาษีสรรพากรทุกประเภทให้ลูกค้า จากที่ผมทำธุรกิจสำนักงานบัญชีมายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้เห็นปัญหาต่างๆที่เหมือนๆกันแทบทุกสำนักงานทั่วประเทศไทย
เข้าสู่ปีมังกรผงาด “เอสเอ็มอี” ยังมีโจทย์หิน รอให้พิสูจน์ฝีมือ ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวในทุกมิติ ไม่เว้นแต่ “บัญชีบริหาร”
การทำบัญชีของ SMEs ในบ้านเรานั้น กว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะใช้บริการของสำนักงานบัญชี เพื่อช่วยยื่นภาษีให้กับรัฐและปิดงบการเงินเป็นรายปี เพื่อส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ เป็นที่ทราบกันดีว่าตัวเลขในบัญชีชุดสรรพากรนั้นมักจะไม่ตรงกับความเป็นจริง
หน้าที่ของ สำนักงานบัญชียุคใหม่ ต้องทำหน้าที่เป็นอะไรให้ลูกค้า ได้ทั้ง พนักงานบัญชี สมุห์บัญชี และผู้จัดการบัญชีของลูกค้า

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์